Αρχική Σελίδα » Οι Εγκαταστάσεις μας

Η Εταιρεία LA FOURCHETTE Catering λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, φαγητών και ειδών ζαχαροπλαστικής. Παράγει και διαθέτει καθημερινά  φρεσκομαγειρεμένο φαγητό υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στα Γλυκά Νερά, επί της Λ. Λαυρίου 226 και αποτελούνται από στεγασμένους χώρους συνολικής επιφάνειας 2.000m2, με άνετους χώρους στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης.

Οι εγκαταστάσεις έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του προτύπου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ούτως ώστε όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία αλλά και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας ISO 22000:2005 και HACCP, βάση αυτού του συστήματος προβαίνει κατά την επιλογή των πρώτων υλών και κατά την διάρκεια των παραγωγικών της δραστηριοτήτων σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παραγομένων προϊόντων της. Οι στεγασμένοι χώροι, χωρίζονται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και υπόγειο και περιλαμβάνουν τους εξής χώρους:

Οι εγκαταστάσεις μας

Α) Ισόγειο:

 • Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης, Εμπορική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση, Γραμματεία, Τμήμα Πωλήσεων, καθώς και ιδιαίτερο χώρο διενέργειας γευστικών δοκιμών από τους πελάτες.

Στο ισόγειο βρίσκονται επίσης, οι κύριοι χώροι επεξεργασίας και παρασκευής των πάσης φύσεως εδεσμάτων, τα οποία προορίζονται για τις κάθε είδους εκδηλώσεις, πιο αναλυτικά:

 • Ξεχωριστοί χώροι θερμικής επεξεργασίας τροφίμων (Ζεστή κουζίνα) με ιδιαίτερο ψυκτικό θάλαμο διατήρησης πρώτων υλών,
 • Χώροι ψυχρής επεξεργασίας τροφίμων (Κρύα κουζίνα-σαλάτες κλπ),
 • Χώρος συσκευασίας και ομαδοποίησης κατά παραγγελία των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων,
 • Χώρος ζαχαροπλαστικής και
 • Ιδιαίτερος χώρος πλύσης και απολύμανσης, των χρησιμοποιούμενων στην παραγωγή σκευών.
 • Χώροι διατήρησης σε ψύξη (ψυγείο) των έτοιμων προς φόρτωση, μεταφορά και παράδοση στον πελάτη, εδεσμάτων,
 • Έξοδος – ράμπα φόρτωσης στα φορτηγά – ψυγεία των έτοιμων προς παράδοση εδεσμάτων,
 • Χώροι κατάψυξης για την αποθήκευση των παγωτών και των ημιέτοιμων εδεσμάτων (δύο ξεχωριστοί χώροι),
 • Γραφείο του επιβλέποντος την παραγωγή executive chef.

Β) Υπόγειο:

 • Θάλαμοι – καταψύξεις πρώτων υλών,
 • Θάλαμος – κατάψυξη ιχθύων,
 • Θάλαμος – ψυγείο για τη συντήρηση κρεάτων,
 • Ψυχόμενος χώρος επεξεργασίας κρεάτων και πουλερικών,
 • Χώρος πλύσης και απολύμανσης λαχανικών,
 • Θάλαμος – ψυγείο συντήρησης γαλακτοκομικών και αλλαντικών.

 • Θάλαμος – ψυγείο συντήρησης λαχανικών,
 • Ιδιαίτερος χώρος ξηράς αποθήκευσης α΄ υλών,
 • Χώρος αποθήκευσης συσκευασιών και αναλωσίμων,
 • Ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης χημικών καθαριστικών και απολυμαντικών,
 • Ιδιαίτερος χώρος τραπεζαρίας προσωπικού,
 • Τουαλέτες, λουτρά και αποδυτήρια ανδρών, γυναικών (χωριστά).

 • Χώρος εκφόρτωσης και παραλαβής των πρώτων υλών, οι χώροι αποθήκευσης σκευών και εξοπλισμού (χωριστά), ο οποίος απαιτείται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων,
 • Ο κύριος χώρος πλύσης και απολύμανσης, του χρησιμοποιηθέντος στις εκδηλώσεις εξοπλισμού και
 • Ιδιαίτερος θάλαμος – ψυγείο, για τη φύλαξη των ακαθάρτων σκευών, μέχρι την πλύση και απολύμανσή τους

Το προσωπικό μας

Δείτε εσωτερικά και εξωτερικά κάποιες από τις εγκαταστάσεις μας σε εικονική περιήγηση 360ο.